چگونه اختلاف نظر خود با همسرمان را بیان کنیم

اگر بتوانیم تفاوت میان مردها و زن ها را بهتر بشناسیم، مطمئنا بهتر می توانیم یکدیگر را درک کنیم و تعارض ها و تفاوت های بین آن ها را بهتر می توانیم حل و فصل نماییم. اختلاف میان زن و شوهر امری اجتناب ناپذیر است و در هر زندگی مشترکی به وجود می آید ولی شیوه و نحوه برخورد با آن بسیار در مدیریت روابط فی ما بین موثر است. هر قدر هم که افراد به یکدیگر از نظر فرهنگی و اجتماعی و مالی مشابه باشند، به هر شکل در دو خانواده و از آن مهم تر با دو دنیای متفاوت و همچنین حس متفاوت هستند که در نتیجه ی آن، اختلاف نظر و دیدگاه در مسائلی در زندگی بوجود خواهد آمد. حل مشکلات بین زوجین از طریق گفتگو مهارت بسیار مهم و موثری در روابط بین دو نفر می تواند باشد. همچنین باید گفت همواره در زندگی افرادی موفق تر هستند که هر کدام از طرفین سعی کنند خودشان باشند و اگر سعی نمایند تا در خود تغییرات کلی ایجاد نمایند و یا در مقابل این تغییرات را اعمال نمایند، مطمئنا در روابط ما بین خودشان با مشکلات جدی برخورد خواهند کرد.

یکی از نکات مهم در روابط زناشویی و اختلافات آن این است که نگذاریم تفاوت های جزئی و اختلاف نظرهای کوچک رشد پیدا کند و بزرگ شود. در واقع سعی نماییم آن ها را در همان ابتدای امر حل کنیم تا تبدیل به مشکلات بزرگ نشوند. همچنین باید افراد مهارت گوش دادن را داشته باشند و از پیش قضاوتی و پیش داوری قبل از اینکه به سخنان طرف مقابل گوش نمایند، پرهیز کنند و بعد از شنیدن نظرات طرف مقابل نکات مورد نظر خود را در صورتی که حل نشد با آرامش با همسرشان در میان بگذارند و با هم به دنبال حل و برطرف کردن آن باشند. ضمنا همواره باید بین افراد مرزها و حریم ها حفظ شود. اگر چه افراد با همسرشان رابطه نزدیکی دارند ولی باید بدانیم هر فردی حریم شخصی برای خود دارد که می بایست به آن احترام بگذاریم. یکی دیگر از نکات بسیار مهم در روابط زناشویی و اختلافات ما بین این است که یاد بگیریم از دید طرف مقابل به مسئله بنگریم. این روش کمک شایانی به حل اختلافات بین دو نفر می نماید.

منبع و ماخذ : pishrotebpersia.com