عوامل مؤثر بر شور و نشاط کودکان کدامند

شادمانی از مؤلفه‌های اصلی کیفیت زندگی همۀ گروه‌های سنی به‌ویژه دانش آموزان است. در صورتی که محیط های آموزشی محیط‌هایی پویا، سرزنده و بانشاط باشند، دانش آموزان بر فشارهای ناشی از تحصیل پیروز می‌شوند؛ در غیر این صورت این استرس‌ها هم بر فرایند یادگیری و موفقیت دانش آموزان تأثیر می‌گذارند، هم زمینه‌ساز آسیب‌‎های مختلف اجتماعی و فرهنگی به آنها می‌شوند. مدرسه موقعیتی فراهم می کند تا دانش آموزان بتوانند فارغ از دغدغه های بزرگ سالانه، زندگی را بازی و تمرین کنند و کم کم آماده شوند تا در زمین واقعی زندگی به اجرا درآورند. محیط ظاهری و فیزیکی شاد بر شادابی و شادمانی افراد تأثیر دارد.

در اینجا به بیان برخی از مهمترین نکات موثر در شادابی و نشاط دانش آموزان خواهیم پرداخت : زیباسازی فضا و ساختمان مدارس : دیوارهای تزیین شده با نقاشی های زیبا، سطح زمین مناسب، کاشت درخت و فضای سبز، قرار دادن نیمکت های رنگی، زیبا، تابلوی زیبا در سردر مدرسه، مناسب بودن اندازه محیط مدرسه. رنگ آمیزی در و پنجره و ساختمان، نصب پرده های زیبا، زیباسازی راهروها، کلاس ها و قرار دادن گلدان های گل های طبیعی و مصنوعی در راهروها، مناسب بودن اندازه کلاس ها و…

حضور دبیر شاد و با روحیه : معلم آهنگ و فضا و جو کلاس درس را تنظیم می کند، چنانچه قرار باشد که روح دانش آموزان پرورش و رشد یابد، باید این روند از روح معلم آغاز گردد. حال اگر روح معلم افسرده و ناتوان باشد شانس ناچیزی برای تقویت و مراقبت از روح دانش آموزان بوجود خواهد آمد. معلم با انواع روش های تدریس آشنا باشد. اطلاعاتش به روز باشد، معلم باید بداند که دانش آموزان دارای تفاوت های فردی هستند و نیز باید با روش های تشویق وتنبیه آگاهی لازم داشته باشد و پر روحیه و باانگیزه باشد.

اهمیت هدف در آموزش : از خصوصیات آموزش این است كه برای فعالیت خویش یك هدف و مقصد آگاهانه ای قائل گردیم، این نوع فعالیت فقط برای فردی امكان پذیر خواهد بود كه خود را بشناسد و قادر به تنظیم طرح آگاهانه ای باشد و آزادانه وسایل را برگزیند كه امیال او را ارضا نماید و به كمك آنها به اهدافش برسد. ایجاد این حق و توسعه امكانات آن همانا چیزی جز پرورش و آمادگی احترام به شخصیت نیست. آموزش و پرورش جدید امروزه در مدارس در این مورد خیلی اصرار می ورزد، زیرا در آنجاست كه شخصیت كودك و احترام به آن بسیار باارزش است، یعنی احترام به خود، ابتكار، استقلال روحیه انتقادی نكاتی است كه باید آموخت وانگهی یك دلیل روانی هم موجود است، این نوع فعالیت موجب تسهیل یادگیری می شود.

پوشش های ظاهری معلم ها، مدیر و کارکنان، دانش آموزان: استفاده از روپوش های شاد برای دانش آموزان و همچنین پوشش مرتب و استفاده از رنگ های شاد و روشن برای کارکنان مدرسه.

شرایط جو حاکم بر مدرسه : جو مدرسه متکی بر نگرش و رویکرد افراد به مسائل، موضوعات، اشیاء و امکانات است، تعیین کننده فرایند آموزش درون مدرسه ای است. جو مدرسه می تواند بر اساس وفاداری و همدلی سازمان دهی شود یا افراد را در دو سوی یک دیوار بلند ناامنی و بی اعتمادی قرار دهد. داشتن فرصت های برابر، خودی محسوب شدن، پذیرفته شدن و تمایل به همکاری چند جانبه، از جمله مؤلفه های جو مدرسه می باشد. مطالعات حکایت از این دارند که پس از والدین مدیر و معلم مهمترین نقش دانش آموز رادر شکل گیری احساسی که بچه به نقش خود دارد، ایفا می کنند.

شادی می تواند به یک عادت تبدیل شود و وظیفه شما است کاری کنید که کودک شما این عادت را کسب کند. به همین ترتیب ناشاد بودن هم می تواند به یک عادت تبدیل شود و شما وظیفه دارید مانع آن شوید. البته داشتن دوران کودکی شاد تضمین کننده زندگی موفق در دوران بزرگسالی نیست، ولی حداقل فایده آن این است که زیر بنای موفقیت را می سازد در حالی که ناشاد بودن اساس ناکامی را بنا می کند. مهمترین مساله ایجاد فضای شاد خانوادگی است که لازمه آن آسایش و رفاه نسبی اعضای خانواده است. شما با هر وضعیت فرهنگی و اقتصادی می توانید تفریحات مناسب را انتخاب کنید. وضع قوانین مشخص در مورد صرف اوقاتی برای بازی و شادی به همه شما کمک می کند تا از برنامه منظمی پیروی کنید.

منبع و ماخذ : pishrotebpersia.com