صدمات ورزشی چیست و عوامل آن کدامند

صدمه های ورزشی درواقع آسیب هایی هستند که ورزش کاران در حین انجام فعالیت های ورزشی دچار آن می شوند. تقریبا باید گفت صدمات ورزشی جزء جدایی ناپذیری از ورزش هستند. هر قدر ورزش ها به سمت حرفه ای شدن پیش روند احتمال و شدت بروز حوادث و ایجاد این عارضه ها بیشتر و جدی تر می گردد. در واقع اگر از یک ورزشکار حرفه ای بپرسید که صدمات ورزشی چیست او این عوارض را بخشی از ورزش می داند. البته برای افراد مبتدی نکاتی وجود دارد که می تواند آنها را تا حد بسیار زیادی از این رخداد ها دور نگه دارد. از جمله این مسائل گرم کردن بدن بطور مناسب، استفاده از دستگاه ها و وسایل استاندارد در انجام حرکت های ورزشی، انجام حرکت ها در حضور یک مربی متخصص و مجرب و همچنین دقت در انجام فعالیت هایی است که تازه آنها را آغاز کرده اند، ازجمله مسائلی است که در حد بسیار زیادی از بروز اینگونه عوارض جلوگیری خواهد نمود.

اعضاء بدن و بافت های آن بطور مداوم بر اثر حرکت ها و فعالیت های روزانه تحت تاثیر فشارهای روزمره قرار دارند. هنگامیکه این فشارها از حد متوسط فراتر می رود می تواند باعث بروز آسیب دیدگی گردد. این صدمه ها اگر ادامه یابد می تواند موجب تخریب بافت ها شود. بنابراین اگر آسیب دیدگی در اعضاء بدن رخ داد می بایست به سرعت با مراجعه به پزشک متخصص بررسی گردد تا در اسرع زمان کارهای لازم جهت بهبود و عملکرد نرمال آن عضو آسیب دیده صورت پذیرد. با این کار باعث خواهید شد صدمه های وارده به بدن به حالت مزمن که بسیار می تواند برای بدن و همچنین فعالیت های روزانه و ورزشی شما مضر باشد تبدیل نگردد.

منبع و ماخذ : pishrotebpersia.com