روش های صحیح مطالعه برای دانش آموزان چیست

بررسی این موضوع که از چه روش هایی برای مطالعه استفاده نماییم، مسئله مهم و قابل توجهی است. زیرا یادگیری یکی از مسائل مهمی است که تمامی ما در طول زندگی خود به خصوص در زمان تحصیل با آن مواجه هستیم. بسیاری از دانش آموزان از اینکه به درستی از زمانی که برای مطالعه اختصاص می دهند پاسخ دریافت نمی کنند، گلایه دارند. دانستن روش مناسب و نکات مهم در این خصوص می تواند برای آنها حائز اهمیت باشد. حال که از اهمیت دانستن روش صحیح مطالعه آگاه شدیم به بیان برخی از مهم ترین نکات در این خصوص خواهیم پرداخت.

یکی از مهم ترین مسائل در مطالعه انتخاب صحیح مکان و زمان مطالعه است. متاسفانه بسیاری از دانش آموزان در زمان و مکان صحیح این کار را انجام نداده و به طور مثال در میان دوستان و یا اعضای خانواده خود و روبروی تلویزیون به مطالعه می پردازند. کاملا واضح است که در این شرایط هرگز فضای مناسب جهت تمرکز فراهم نیست بنابراین اگرچه به ظاهر در حال مطالعه هستند ولی نتیجه مناسبی دریافت نخواهند کرد. همچنین در زمان خستگی بدنی نیز نباید به مطالعه پرداخت. زیرا در این حالت نیز آمادگی ما جهت یادگیری بسیار پایین تر از حالت عادی بوده و بنابراین قدرت یادگیری پایین خواهد بود. یکی از نکاتی که می تواند تاثیر زمان اختصاص داده به مطالعه را بهبود ببخشد یادداشت برداشتن از نکاتی است که مطالعه می کنیم. در واقع باید ابتدا مطلب را خواند و در مواردی آن را برای خودمان تکرار کنیم و همچنین نکات مهم آن را یادداشت نماییم. در این صورت تاثیر زمان مطالعه به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. همچنین می توان این کار را با خط کشیدن زیر نکات مهم و تکرار آن ها برای خودمان نیز انجام داد. یکی دیگر از نکات مهم که نه تنها در مطالعه بلکه در تمامی مراحل زندگی می تواند بسیار مهم و موثر باشد مثبت اندیشی است. به طور نمونه هرگز به خود نگویید در درس های حفظی و یا محاسباتی ضعیف هستید زیرا این کار انگیزه شما را برای شروع یک فعالیت از بین خواهد برد. بنابراین تصور مثبت داشتن در موفقیت شما می تواند بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.

منبع و ماخذ : pishrotebpersia.com