تفاوت مابین دستگاه های لیزر مو چیست

استفاده از دستگاه های لیزر مو جهت حذف موهای زائد یکی از بهترین شیوه ها جهت حدف موهای زائد محسوب می گردد. از جمله مهترین دلایل آن اثربخشی بسیار مناسب این شیوه در کنار بدون عارضه بودن آن و همچنین عدم نیاز به تکرار مجدد در یک بازه زمانی کوتاه می باشد. دستگاه های لیزر مو به طور کلی به دو دسته لیزر دایود و لیزر الکساندرایت تقسیم می گردند.

دستگاه لیزر الکساندرایت با استفاده از منبع نوری جامد نوری با طول موج حدود ۷۵۵ نانومتر ایجاد می نماید. این دستگاه را به نام دستگاه لیزر غیر تماسی نیز می شناسند. دستگاه لیزر دایود با نام لیزرهای تماسی نیز شناخته می شوند. این دستگاه ها نوری با طول موج حدود ۸۱۰ نانومتر تولید می نمایند. دستگاه لیزر دایود بیشتر برای پوست های تیره مناسب بوده و پاسخ دهی بهتری دارند. دستگاه های لیزر الکساندرایت پاسخ دهی مناسبی داشته ولی برای پوست های روشن عملکرد بهتری دارند. در دستگاه های لیزر الکساندرایت با اضافه شدن هندپیس ان دیگ این دستگاه برای تمامی طیف های رنگ پوست عملکرد بسیار مناسبی را به همراه دارد. از جمله بهترین دستگاه های لیزر می توان به دستگاه لیزر الکساندرایت نابلکس، لیزر الکساندرایت نابلین، دستگاه لیزر الکساندرایت پنتو و دستگاه لیزر دایود ویکینی و لیزر دایود رازورلیزر اشاره نمود.

منبع و ماخذ : pishrotebpersia.com