تفاوت دستگاه های لیزر الکساندرایت و لیزر دایود چیست

حذف موهای زائد یکی از مسائلی است که بسیاری از افراد به دنبال یافتن بهرتین و موثرترین شیوه ای انجام آن هستند. استفاده از دستگاه های لیزر موهای زائد امروزه در برابر روش های سنتی بسیار موثرتر و بدون درد و عارضه محسوب می گردد. بگونه ای که نیاز به تکرار مجدد نیز در یک بازه زمانی کوتاه را ندارد. دستگاه های لیزر موهای زائد هر روزه پیشرفته می گردند بگونه ای که علاوه براینکه دارای اثربخشی بهتری هستند طیف رنگ پوست و موی وسیع تری را در بر می گیرند.

دستگاه لیزر دایود و دستگاه لیزر الکساندرایت دوگروه اصلی لیزرهای موهای زائد محسوب می گردند. دستگاه لیزر دایود با طول موج حدود ۸۵۰ نانومتر فعالیت نموده و جزء لیزرهای تماسی محسوب می گردند. لیزرهای الکساندرایت با طول موج ۷۵۵ نانومتر کار می کنند و منبع نوری لیزر آن منبع نوری جامد می باشد. دستگاه لیزر الکساندرایت در واقع لیزرهای غیر تماسی هستند و نیازی به ژل در طول فرآیند درمان ندارند. دستگاه لیزر الکساندرایت برای موهای روشن اثربخشی بهتری نسبت به دستگاه لیزر دایود را دارد. از جمله بهترین دستگاه های لیزر الکساندرایت و لیزر دایود می توان دستگاه لیزر الکساندرایت نابلکس، لیزر الکساندرایت پنتو، لیزر الکساندرایت کندلا اصلی، دستگاه لیزر دایود ویکینی، لیزر دایود رازورلیزر را نام برد.

منبع و ماخذ : .pishrotebpersia.com