بهترین شیوه ها جهت برطرف کردن گودی کمر چیست

در خصوص مسئله گودی کمر بهتر است ابتدا با راستای طبیعی ستون فقرات به طور کامل آشنا باشیم و سعی کنیم تا آن را به طور کامل حفظ نماییم. اگر در بدن هر فردی راستای ستون فقرات دچار مشکل شود و به هر علتی تغییر نماید بنابراین فرد دچار مشکل گردیده و احساس درد در این ناحیه خواهد داشت. عوامل مختلفی وجود دارند که موجب می شوند گودی کمر به هم ریخته و در واقع باعث تاثیر منفی بر روی راستای ستون فقرات گردند که یکی از مهم ترین این مسائل چاق بودن و داشتن شکم بزرگ است همچنین ضعیف بودن عضلات شکم و ستون فقرات از جمله مسائلی است که بسیار بر روی انحناء ستون فقرات تاثیر منفی می گذارد. برخی از نشانه های زیاد شدن گودی کمر این است که وقتی به طور مثال بر روی زمین دراز می کشید، این فاصله بین کمر و زمین بسیار زیاد به نظر می رسد. همچنین احساس درد در ناحیه پشت و دشوار بودن انجام برخی از حرکت ها از جمله مشکلاتی هستند که نشان دهنده قوس بیش از اندازه کمر می باشند.

با انجام برخی از حرکت های ورزشی می توان به افرادی که دچار این مسئله هستند تا حد مناسبی کمک نمود. در اینجا به بیان برخی از این حرکت ها خواهیم پرداخت.

برای کمک به برطرف شدن این مشکل می بایست سعی کنیم عضلات شکم و کمر را تقویت نماییم. به طور مثال به پشت بر روی زمین دراز بکشید و زانوها را خم کنید و کف پاها را بر روی زمین قرار دهید. حال به آرامی کمر و گردن را به پای خود نزدیک کنید تقریبا مشابه حرکت درازنشست ولی به گونه ای که به کمر فشار زیادی وارد نشود. همچنین این حرکت که بر روی زمین دراز بکشید و یک پای خود را به حالت نود درجه از لگن خم کنید و زانو خود را نیز نود درجه خم کنید و پای دیگر کاملا در راستای بدن صاف باشد. حالا دستان خود را بگونه ای حرکت دهید که یکی از دستان در راستای بدن و دست دیگر به سمت بالا باشد این حرکت به تقویت عضلات شکم بسیار کمک می کند. البته باید گفت که بهتر است این حرکت ها حتما تحت نظر متخصص مربوطه به طور صحیح انجام گرفته تا از ایجاد هرگونه آسیب به بدن جلوگیری گردد.

منبع و ماخذ : pishrotebpersia.com