بهترین شیوه های مقابله با افکار منفی چیست

برای اینکه بتوان افکار منفی را از خود دور کرد، باید به اتفاقاتی که در اطرافمان رخ می دهد، مثبت نگاه کنیم. اگر وقتی اتفاقی در اطراف ما می افتد، ما خود را در آن همیشه تقصیر کار می دانیم و به آن بطور منفی نگاه می کنیم، بنابراین باید این را بپذیریم که ما دچار مشکل هستیم و به دنبال راهی برای حل این مشکل باشیم.

تفکر زیاد در افراد باعث بوجود آمدن افکار منفی و پرورش آن ها در ذهن می شود. راهکارهای مختلفی برای برطرف کردن این مشکل، یعنی ایجاد افکار منفی وجود دارد که برخی از آن ها را مرور خواهیم کرد.

با افکار منفی آگاهانه برخورد نماییم و مشکلات را ریشه یابی کنیم. وقتی افکار منفی به سراغ ما می آید، آن ها را بپذیریم و با پذیرفتن آن ها از اینکه ریشه دارتر شوند جلوگیری کنیم و به دنبال دلایل ایجاد آن ها باشیم.

نباید افکار مثبت را بی ارزش جلوه دهیم. بطور مثال وقتی فردی از ما به خاطر یک واقعه در زندگی مان تعریف می کند نباید بگوییم خیر اینطور نیست و هیچ اتفاق صحیح و مثبتی شکل نگرفته است و با افکار مثبت او مقابله کنیم. وقتی فکر منفی به سراغ ما می آید باید نفس عمیقی بکشیم و به موارد مثبت خودمان فکر کنیم و بتوانیم به این نکته دقت کنیم که چه مسائل و مشکلاتی را توانسته ایم پشت سر بگذاریم تا به این جایگاه برسیم. به مطالبی که به ما انگیزه می دهد فکر کنیم و به دنبال موضوعاتی باشیم که در ما انگیزش ایجاد کنند.

مشغولیت های فیزیکی برای خودمان ایجاد کنیم و به دنبال ورزش و فعالیت های بدنی باشیم تا کمتر زمان برای ایجاد افکار منفی در ذهن داشته باشیم.

منبع و ماخذ : pishrotebpersia.com