آیا لیزر موهای زائد باعث از بین رفتن موها به طور کامل می گردد

استفاده از روش لیزر موهای زائد امروزه یکی از رایج ترین روش های حذف موهای زائد در دنیا می باشد. زیرا این روش علاوه بر اثربخشی مناسب دارای عوارض بسیار جزئی و گذرا بوده و تاثیر بسیار طولانی و ماندگاری دارد. بگونه ای که اینکار مانند روش های سنتی نیازی به تکرار در یک بازه زمانی کوتاه را نخواهد داشت. در خصوص از بین رفتن موهای زائد با استفاده از  دستگاه لیزر مو باید گفت این روش در واقع می تواند اثر بخشی ۷۰ تا ۹۰ درصدی داشته باشد. در واقع بدین مفهوم که این میزان از موهای زائد ناحیه مورد نظر دیگر رشد نخواهد کرد.

ولی به همین علت است که برای حذف موهای زائد در این روش اینگونه بیان می گردد که لیزر موهای زائد باعث کاهش دائمی موهای زائد می شود. زیرا در این روش در یک دوره درمانی نمی توان ۱۰۰ درصد موهای زائد را در ناحیه مورد نظر از بین برد. ولی می توان گفت بخش از موهای زائد یعنی ۷۰ تا ۹۰ درصد آنها که حذف خواهند شد، دیگر رشد نخواهند کرد.

منبع و ماخذ : pishrotebpersia.com