آیا انجام لیزر موهای زائد در دوران بارداری امکان پذیر است

دوران بارداری زمان خاصی برای هر فرد محسوب می گردد، زیرا تغییرات هورمنی در این دوران در بدن خانم ها بوجود می آید. تغییرات هورمونی به خصوص در سه ماهه سوم بارداری منجر به رشد ناگهانی موهای زائد در بدن به خصوص در صورت، پاها و سینه می گردد. البته باید گفت خوشبختانه تا حد بسیار زیادی این افزایش رشد بعد از این دوران و پایین آمدن هورمن های بارداری در بدن از بین خواهد رفت. برخی خانم ها بدلیل نارضایتی از این رشد موهای زائد تمایل به انجام روش هایی با ماندگاری بالا مانند انجام لیزر موهای زائد دارند.

لیزر موهای زائد در دوران بارداری به نظر اکثر پزشکان کار صحیحی نمی باشد و بهتر است انجام اینکار را تا دوران پس از بارداری به تعویق انداخت. البته کاملا درست است که انجام لیزر موهای زائد یک روش بسیار کم خطر محسوب می گردد ولی بدلیل عدم انجام تحقیقات کافی و همچنین مدارک مستند بر عدم عوارض اینکار در دوران بارداری بهتر است جانب احتیاط را پیش گرفت و انجام لیزر موهای زائد را تا اتمام دوره بارداری به تعویق انداخت.

منبع و ماخذ : pishrotebpersia.com